Aktuella erbjudanden

MedicPen AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 4
Teckningstid t.o.m. 1 juni 2018
Bong AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoptioner TO 1
Teckningsperiod t.o.m. 6 juni 2018
Briox AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningstid t.o.m. 15 juni 2018
Aptahem AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2
Teckningstid t.o.m. 18 maj 2018
SaltX Technology AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 B i SaltX Technology AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2018 kl. 15.00

Aptahem AB (publ)

Utnyttjande av teckningsoption TO 2

Teckningsperiod till och med den 18 maj 2018 kl. 15.00

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 2 som du förvarar på en depå ska du vända dig till din bank eller förvaltare.

Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter avslutad teckningsperiod omvandlas till aktier.

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se