Aktuella erbjudanden

Savosolar Oyj
Företrädesemission
Teckningstid 21 juni - 6 juli 2018
Zenergy AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 4 juni - 18 juni 2018
Prolight Diagnostics AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 4 juni - 20 juni 2018
LifeAssays AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 29 maj 2018 - 12 juni 2018
ahaWorld AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 28 maj – 15 juni 2018
Briox AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningstid t.o.m. 15 juni 2018
SaltX Technology AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 B i SaltX Technology AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2018 kl. 15.00

Briox AB (publ)

Utnyttjande av teckningsoption TO 1

Teckningsperiod till och med den 15 juni 2018 kl. 15.00

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 1 som du förvarar på en depå ska du vända dig till din bank eller förvaltare.

Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter avslutad teckningsperiod omvandlas till aktier.

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel Villkor för teckningsoptioner serie 2017 2018 1 (företrädesemission) i Briox AB Villkor för teckningsoptioner serie 2017 2018 2 (riktad emission) i Briox AB Pressmeddelande - Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner av serie 2017:2018-1
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se