Aktuella erbjudanden

ProstaLund AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 28 maj - 11 juni 2019
TargetEveryOne AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 24 maj - 10 juni 2019
CombiGene AB (publ)
Erbjudande till aktie- och teckningsoptionsägarna i Panion Animal Health
Acceptperiod: 23 maj - 20 juni 2019
Zenergy AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 20 maj - 10 juni 2019
Briox AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 20 maj - 3 juni 2019
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021

CombiGene AB (publ)

Erbjudande till aktie- och teckningsoptionsägarna i Panion Animal Health AB (publ)

Acceptperiod: 23 maj – 20 juni 2019

Redovisning av vederlag: omkring den 8 juli 2019

Villkor i sammandrag: För varje Aktie i Panion Animal Health AB (publ) erhålls 0,5426 aktier i CombiGene och för varje Teckningsoption i Panion Animal Health AB (publ) erhålls 0,0559 aktier i CombiGene.

Om Panion beslutar om vinstutdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kan Aktievederlaget och Teckningsvederlaget komma att reduceras i motsvarande mån.

Courtage kommer inte att utgå i samband med redovisning av likvid för de Aktier och Teckningsoptioner som övergår till CombiGene i samband med Erbjudandet.

Dokument för nedladdning:

Acceptsedel Erbjudandehandling
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.