Aktuella erbjudanden

Hövding Sverige AB
Företrädesemission
Teckningstid 17 augusti - 31 augusti 2018
TracTechnology
Företrädesemission
Teckningstid 17 augusti - 31 augusti 2018
SaltX Technology AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 B i SaltX Technology AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2018 kl. 15.00

SaltX Technology AB

Utnyttjande av teckningsoption TO 2 B i SaltX Technology AB

Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2018 kl. 15.00

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 2 B som du förvarar på en depå ska du vända dig till din bank eller förvaltare.

Anmälningar om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption TO 2 B kommer att behandlas efter respektive datum nedan. Vid teckning erhåller du förs Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter nedanstående datum omvandlas till aktier av serie B.

 Sista svarsdag

        29 december 2017

        28 mars 2018

        29 juni 2018

        31 oktober 2018

Dokument för nedladdning:

Anmalningssedel
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se