Aktuella erbjudanden

Stockwik Förvaltning AB
Konvertering av konvertibel KV 1
Teckningsperiod 2017-12-15 till 2018-01-15
Respiratorius AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 8 december - 22 december 2017
Slitevind AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 6 december - 20 december 2017
Kiwok Nordic AB
Konvertering
Teckningstid tom 8 december 2017
SaltX Technology AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 B i SaltX Technology AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2018 kl. 15.00
Maha Energy AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 1 A
Teckningstid tom 15 januari 2018

Respiratorius AB (publ)

Företrädesemission

Teckningstid: 8 december – 22 december

Dokument för nedladdning:

Memorandum Teaser Anmälningssedel utan företräde
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se