Aktuella erbjudanden

Paynova AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 18 april - 7 maj 2019
Orezone AB
Företrädesemission
Teckningstid: 18 april - 7 maj 2019
Nexstim Oyj
Företrädesemission
Teckningstid: 2 april - 24 april 2019
Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 26 mars - 26 april 2019
LifeAssays AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 7 B
Teckningsperiod till och med den 22 april 2019
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021

LifeAssays AB (publ)

Utnyttjande av teckningsoption TO 7 B

Teckningsperiod till och med den 22 april 2019

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 3 som du förvarar på en depå ska du vända dig till din bank eller förvaltare.

Anmälningar om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption TO 7 B kommer att behandlas efter respektive datum nedan. Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter nedanstående datum omvandlas till aktier.

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se