Aktuella erbjudanden

Medfield Diagnostics AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 10 december 2018 - 9 januari 2019
InCoax Networks AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid 28 november - 12 december 2018
Aptahem AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 21 november - 5 december 2018
Zaplox AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 19 november - 3 december 2018
Reworld Media S.A.
Erbjudande till aktieägarna i Tradedoubler Aktiebolag (publ)
Acceptperiod: 13 november - 11 december 2018
myTaste AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningsperiod till och med den 31 december 2018
Eurocine Vaccines
Utnyttjande av teckningsoption TO 2
Teckningsperiod t.o.m. 7 december 2018 kl 15.00
Savosolar Oyj
Utnyttjande av teckningsoption TO 3 A
Teckningsperiod t.o.m. 10 december 2018 kl. 14.00
Bong AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningstid t.o.m. 6 december 2018
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021

myTaste AB

Utnyttjande av teckningsoption TO 1

Teckningsperiod till och med den 31 december 2018

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 1 som du förvarar på en depå ska du vända dig till din bank eller förvaltare.

Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter avslutad teckningsperiod omvandlas till aktier.

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel VD-brev
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se