Styrelse och ledning

STYRELSEORDFÖRANDE
Fredrik Vojbacke
VD i Transferator AB 2013

Utbildning: Ekonomlinjen vid Stockholms Universitet, University of Macau.

Fredrik har en bakgrund inom corporate finance och som egen företagare / investerare med många års erfarenhet av finansiell rådgivning till företag. Fredrik Vojbacke är engagerad i ett 20-tal företag inom främst Transferator-koncernen där han är VD och huvudägare.

 

STYRELSELEDAMOT
Jakob Johansson
Investment manager i Transferator AB samt VD Transferator Ventures AB

Utbildning: Juristlinjen Stockholms Universitet samt Ekonomistudier Uppsala Universitet.

Jakob har en bakgrund som egen företagare och investerare inom huvudsakligen IT-, finans och fastighets- branschen. Jakob Johansson var VD i Transferator AB under perioden 2008-2013. Jakob Johansson är bland de större ägarna  i Transferator-koncerner samt ägare till fastighetskoncernen Provinsor. Sammantaget är Jakob engagerad i ett 30-tal företag såsom styrelseledamot.

 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH STYRELSELEDAMOT
Carl Norén
VD i Aqurat Fondkommission AB sedan september 2016

Utbildning: Ekonomie magisterexamen från Uppsala universitet med inriktning mot företagsekonomi och redovisning. Kurser vid University of Florida. Certified Advisor genom Nasdaq OMX samt innehar Swedsec-licens.

Carl har en bakgrund som revisor på Deloitte mellan 2005-2008 där han agerade projektledare för revisonen av ett stort antal bolag av varierande storlek och inom en rad olika branscher. Verkade därefter på Erik Penser Bank Corporate Finance mellan 2008-2013 som analytiker och projektledare vid ett 30-tal transaktioner med fokus på kapitalanskaffningar och noteringar. Mellan 2013-2016 var Carl chef för affärsområdet Emissionstjänster på Mangold Fondkommission.

Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se