Aktuella erbjudanden

AcouSort AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 4 april - 18 april 2018
Orezone AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 3 april - 20 april 2018
Hedera Group AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 28 mars - 12 april 2018
Online Brands Nordic AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 29 mars - 13 april 2018
AroCell AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 26 mars - 26 april 2018
SaltX Technology AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 B i SaltX Technology AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2018 kl. 15.00

Online Brands Nordic AB (publ)

Företrädesemission

Teckningstid: 29 mars – 13 april 2018

 

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel utan företräde Villkor och Anvisningar
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se