Aktuella erbjudanden

Vilhelmina Mineral AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid 12 oktober - 26 oktober 2018
MedicPen AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 10 oktober - 26 oktober 2018
PolarCool AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 9 oktober - 23 oktober 2018
SpiffX AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 3 oktober - 19 oktober 2018
SaltX Technology AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 B i SaltX Technology AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2018 kl. 15.00
LifeAssays AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 6B
Teckningstid t.o.m 11 oktober 2018
Ziccum AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 19 september - 3 oktober 2018
Brygghuset Finn
Spridningsemission
27 augusti - 22 oktober

SaltX Technology AB

Utnyttjande av teckningsoption TO 2 B i SaltX Technology AB

Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2018 kl. 15.00

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 2 B som du förvarar på en depå ska du vända dig till din bank eller förvaltare.

Anmälningar om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption TO 2 B kommer att behandlas efter respektive datum nedan. Vid teckning erhåller du förs Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter nedanstående datum omvandlas till aktier av serie B.

 Sista svarsdag

        31 oktober 2018

Dokument för nedladdning:

Anmalningssedel
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se