Aktuella erbjudanden

Catena AB
Uppköpserbjudande
Acceptperiod: 3 oktober - 17 oktober 2017
MedicPen AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 4 oktober - 18 oktober 2017
WntResearch AB
Företrädesemission
Teckningstid: 9 oktober - 23 oktober 2017
ClimateWell AB
Underhandserbjudande
Teckningstid t.o.m. 26 september 2017
SaltX Technology AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 B i SaltX Technology AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2018 kl. 15.00
Maha Energy AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 1 A
Teckningstid tom 15 januari 2018

Catena AB – erbjudande till aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB

Uppköpserbjudande

3 oktober – 17 oktober 2017

Dokument för nedladdning:

Pressmeddelande Acceptsedel

Övriga dokument:

Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se