Aktuella erbjudanden

Toleranzia AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid tom 28 februari 2018
News55 AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 12 februari - 26 februari 2018
Spectracure AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption 2 i Spectracure AB
Teckningstid tom 28 februari 2018
Triboron International AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 19 januari - 5 februari 2018
Brunkeberg Systems AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 8 januari - 26 januari 2018
Bong AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoptioner TO 1
Teckningsperiod t.o.m. den 8 mars 2018
SaltX Technology AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 B i SaltX Technology AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2018 kl. 15.00
Maha Energy AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 1 A
Teckningstid tom 15 januari 2018

Spectracure AB (publ)

Utnyttjande av teckningsoption TO 2

Teckningstid till och med den 28 februari 2018 kl. 15.00

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 2  som du förvarar på en depå ska du vända dig till din bank eller förvaltare.

Anmälningar om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption TO 2 kommer att behandlas efter avslutad teckningsperiod. Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter avslutad teckningsperiod omvandlas till aktier.

 

 

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel Vd-ord
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se