Aktuella erbjudanden

LifeAssays AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 6B
Teckningstid t.o.m 11 oktober 2018
Ziccum AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 19 september - 3 oktober 2018
Rentunder AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 17 september - 1 oktober 2018
AppSpotr AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 14 september - 28 september 2018
Aino Health AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 10 september - 26 september 2018
WilLak AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 7 september - 21 september 2018
Cimco Marine AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 6 september - 20 september 2018
WNTResearch AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO3
Teckningstid t.o.m. 17 september 2018
Brygghuset Finn
Spridningsemission
27 augusti - 22 oktober
TracTechnology
Företrädesemission
Teckningstid 17 augusti - 14 september 2018
SaltX Technology AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 B i SaltX Technology AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2018 kl. 15.00

WNTResearch AB (publ)

Utnyttjande av teckningsoption TO 3

Teckningsperiod till och med den 17 september 2018 kl. 15.00

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 3 som du förvarar på en depå ska du vända dig till din bank eller förvaltare.

Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter avslutad teckningsperiod omvandlas till aktier.

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se