Aktuella erbjudanden

Hamlet Pharma AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 4 B
Teckningstid: 17 maj - 31 maj 2023
Contemporary Wines
Frivillig inlösen av aktier
Acceptperiod: 12 maj - 31 maj 2023
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)
Vinstandelslån – Teckning & Förtida inlösen
Teckningstid: Månadsvis, sista dag för teckning sju (7) bankdagar innan 1 juli 2023
Hoylu AB
Företrädesemission
Teckningstid: 21 april - 5 maj 2023
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.