Aktuella erbjudanden

Xpecunia Nordic Aktiebolag
Utnyttjande av teckningsoption TO 2
23 januari - 15 februari 2023
Coegin Pharma AB
Företrädesemission
Teckningstid: 17 januari - 31 januari 2023
Green Apps Technologies International AB (publ)
Företrädesemission
21 november 2022 - 31 januari 2023
Herantis Pharma Oyj
Herantis Pharma Oyj – konvertering
7 december 2022 - 3 februari 2023
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.