Aktuella erbjudanden

Azelio AB (publ)

Utnyttjande av teckningsoption TO 22 i Azelio AB

Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2021

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 22 som du förvarar på en depå ska du vända dig till din bank eller förvaltare.

Anmälningar om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption TO 22 kommer att behandlas efter respektive datum nedan. Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter nedanstående datum omvandlas till aktier.

 Sista svarsdag

        1 februari 2021

        28 februari 2021

       31 mars 2021

       30 april 2021

       31 maj 2021

       30 juni 2021

       31 juli 2021

        31 augusti 2021

       30 september 2021

        31 oktober 2021

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel
GPX Medical AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 24 september - 8 oktober 2021
Savosolar Oyj
Utnyttjande av teckningsoption TO 7
Teckningstid: 6 september - 17 september 2021
Kancera AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 5
Teckningstid: 1 juni - 30 november 2021
Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 7 maj 2021 - 11 april 2024
Azelio AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 22 i Azelio AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.