Aqurat Fondkommission AB Logotype
Bluelake Mineral AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag


Teckningstid: 21 mars – 4 april 2023, kl 15:00


Teckningskurs: 10 SEK per unit


Tilldelning och betalning: 
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. 
Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota.


Fullständiga villkor: 
Se prospekt för nedladdning på www.aqurat.se

Kort om bolaget

Bluelake Minerals affärsidé är att förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart. Fokus är basmetaller i Norden och bolagets huvudprojekt är koppar- och zinkfyndigheterna i Stekenjokk och Joma. Målsättningen är att återstarta gruvverksamhet i dessa projekt och kvarvarande resurser bedöms möjliggöra drift i minst 15 år.