Aktuella erbjudanden

Bong AB (publ)

Utnyttjande av teckningsoption TO 1

Teckningsperiod till och med den 6 december 2018 kl. 15.00

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 1 som du förvarar på en depå ska du vända dig till din bank eller förvaltare.

Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter avslutad teckningsperiod omvandlas till aktier.

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel Bong TO 1
Hamlet Pharma AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 4 B
Teckningstid: 17 maj - 31 maj 2023
Contemporary Wines
Frivillig inlösen av aktier
Acceptperiod: 12 maj - 31 maj 2023
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)
Vinstandelslån – Teckning & Förtida inlösen
Teckningstid: Månadsvis, sista dag för teckning sju (7) bankdagar innan 1 juli 2023
Hoylu AB
Företrädesemission
Teckningstid: 21 april - 5 maj 2023
Qlife Holding AB
Företrädesemission
Teckningstid: 11 april - 25 april 2023
Kiliaro AB
Företrädesemission
Teckningstid: 5 april - 27 april 2023
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
Företrädesemission
Teckningstid: 15 mars - 29 mars 2023
GSM Electric AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 8 mars - 17 maj 2023
Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 7 maj 2021 - 11 april 2024
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.