Aktuella erbjudanden

Bong AB (publ)

Utnyttjande av teckningsoption TO 1

Teckningsperiod till och med den 6 december 2018 kl. 15.00

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 1 som du förvarar på en depå ska du vända dig till din bank eller förvaltare.

Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter avslutad teckningsperiod omvandlas till aktier.

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel Bong TO 1
Xpecunia Nordic Aktiebolag
Utnyttjande av teckningsoption TO 2
23 januari - 15 februari 2023
Coegin Pharma AB
Företrädesemission
Teckningstid: 17 januari - 31 januari 2023
Green Apps Technologies International AB (publ)
Företrädesemission
21 november 2022 - 31 januari 2023
Herantis Pharma Oyj
Herantis Pharma Oyj – konvertering
7 december 2022 - 3 februari 2023
Xoma AB
Företrädesemission
Teckningstid: 2 december - 31 januari 2023
Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 7 maj 2021 - 11 april 2024
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.