Aktuella erbjudanden

Bong AB (publ)

Utnyttjande av teckningsoption TO 1

Teckningsperiod till och med den 6 december 2018 kl. 15.00

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 1 som du förvarar på en depå ska du vända dig till din bank eller förvaltare.

Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter avslutad teckningsperiod omvandlas till aktier.

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel Bong TO 1
Prorector AB (publ)
Spridningsemission
7 december 2020 - 15 januari 2021
Magle Chemoswed Holding AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 2 december - 16 december 2020
Imsys AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 30 november - 11 december 2020
Net Trading Group NTG AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 30 november - 14 december 2020
Transferator AB (publ)
Inlösenförfarande
Handel med inlösenaktier på BeQuoted OTC: 30 november - 11 december 2020
Heliospectra AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 5 november - 19 november 2020
Raytelligence AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 29 oktober - 12 november 2020
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.