Aqurat Fondkommission AB Logotype
C Security Systems AB

Erbjudandet i sammandrag


Emissionsvillkor: Företrädesemission av 134 196 757 Units, var och en bestående av fem (5) aktier vilket innebär högst 670 983 785 aktier inom ramen för företrädesemissionen motsvarande en emissionslikvid om cirka 9,4 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader (”Företrädesemission” eller ”Erbjudandet”)


Teckningskurs: 0,07 SEK per unit, motsvarande 0,014 SEK per aktie. Courtage utgår ej.


Teckningsförbindelser: 0,2 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen

Kort om bolaget

För att göra visionen till verklighet utvecklar vi smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga föremål.