Aktuella erbjudanden

Poppels Bryggeri AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 20 maj - 12 juni 2022
Medimi AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 5
Teckningstid: 19 maj - 2 juni 2022
Hamlet Pharma AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 3 B
Teckningstid: 17 maj - 31 maj 2022
Northern CapSek Ventures AB
Erbjudande att sälja vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB
Acceptperiod: 3 maj 2022 - 17 maj 2022
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.