Aktuella erbjudanden

Hemply Balance Holding AB (publ)

Utnyttjande av teckningsoption TO 1

Teckningstid: 8 november – 22 november 2021

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 1 som du förvarar på en depå ska du vända dig till din bank eller förvaltare.

Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter avslutad teckningsperiod omvandlas till aktier.

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel
InCoax Networks AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
1 december - 30 december 2021
Amnode AB
Företrädesemission
Teckningstid: 1 december - 15 december 2021
Triboron International AB
Företrädesemission
Teckningstid: 6 december - 20 december 2021
Zaplox AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
25 november - 9 december 2021
Amido AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 15 november - 29 november 2021
Hemply Balance Holding AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
8 november - 22 november 2021
Nattaro Labs AB
Spridningsemission
8 november - 19 november 2021
Motion Display Scandinavia AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 18 oktober - 1 november 2021
Kancera AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 5
Teckningstid: 1 juni - 30 november 2021
Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 7 maj 2021 - 11 april 2024
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.