Aktuella erbjudanden

Kancera AB (publ)

Utnyttjande av teckningsoption TO 5

Teckningstid: 1 juni – 30 november 2021

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 5 som du förvarar på en depå ska du vända dig till din bank eller förvaltare.

Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter avslutad teckningsperiod omvandlas till aktier.

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel Optionsvillkor TO5
Pila Pharma AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 16 juni-29 juni 2021
GIAB Godsinlösen Nordic AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 14 juni - 28 juni 2021
First Venture Sweden AB
Spridningsemission
Teckningstid: 11 juni - 23 juni 2021
Kancera AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 5
Teckningstid: 1 juni - 30 november 2021
Raytelligence AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningstid: 7 juni - 18 juni 2021
Triboron International AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningstid: 1 juni - 15 juni 2021
USWE Sports AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 1 juni - 14 juni 2021
Xpecunia Nordic AB
Spridningsemission
Teckningstid: 31 maj- 9 juni 2021
Göteborgs Nya Bryggeri AB (publ)
Private Placement
Teckningstid: 26 maj - 16 juni 2021
Investment Klimatet i Sverige AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 12 maj - 4 juni 2021
Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 7 maj 2021 - 11 april 2024
Azelio AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 22 i Azelio AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.