Aqurat Fondkommission AB Logotype
Bluelake Mineral AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag


Teckningstid: 5 april – 24 april 2023, kl 15:00


Teckningskurs: 3,50 SEK per unit


Tilldelning och betalning: 
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. 
Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota.


Fullständiga villkor: 
Se prospekt för nedladdning på www.lipigon.com eller www.aqurat.se

Kort om bolaget

Lipigon utvecklar nya behandlingar för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Vårt mål är att vara en ledande aktör inom vårt område och en självklar samarbetspartner för big pharma.