Aktuella erbjudanden

Maha Energy AB (publ)

Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A i Maha Energy AB

Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021 kl. 15.00

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 2 A som du förvarar på en depå ska du vända dig till din bank eller förvaltare.

Anmälningar om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption TO 2 A kommer att behandlas efter respektive datum nedan. Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter nedanstående datum omvandlas till aktier av serie A.

 Sista svarsdag

        31 december 2019

        31 mars 2020

        30 juni 2020

        30 september 2020

        31 december 2020

        31 mars 2021

        29 maj 2021

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel
Doxa AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 20 oktober - 3 november 2020
Smögen Ale AB
Spridningsemission
Teckningstid: 15 oktober - 16 november 2020
Xpecunia AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 12 oktober - 30 oktober 2020
Oblique Therapeutics AB
Private placement
Teckningstid: 8 oktober - 22 oktober 2020
Newton Nordic AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 12 oktober - 27 oktober 2020
Aptahem AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 7 oktober - 23 oktober 2020
Zordix AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 28 september - 13 oktober 2020
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.