Aktuella erbjudanden

Northern CapSek Ventures AB

Erbjudande att sälja vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB

Acceptperiod: 3 maj 2022 – 17 maj 2022

Redovisning av vederlag: beräknas ske i juli 2022

Villkor i sammandrag: För varje nominellt belopp om 2,02 SEK i vinstandelsbevisen i Nordic Tech Fund AB erhålles en (1) aktie i Northern CapSek Ventures AB. Avrundning nedåt. Accepterat nominellt belopp kan komma att minskas pro rata. Courtage utgår ej.

Dokument för nedladdning:

Acceptsedel Informationsbrev
Poppels Bryggeri AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 20 maj - 12 juni 2022
Medimi AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 5
Teckningstid: 19 maj - 2 juni 2022
Hamlet Pharma AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 3 B
Teckningstid: 17 maj - 31 maj 2022
Northern CapSek Ventures AB
Erbjudande att sälja vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB
Acceptperiod: 3 maj 2022 - 17 maj 2022
Ekobot AB
Företrädesemission
Teckningstid: 2 maj - 16 maj
Nordic Propertysearch AB
Spridningsemission
Teckningstid: 27 april - 31 maj 2022
QuiaPEG Pharmaceuticals AB
Företrädesemission
Teckningstid: 20 april - 4 maj 2022
Simris Alg AB
Företrädesemission
Teckningstid: 21 april- 5 maj 2022
Västra Hamnen Corporate Finance AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 19 april - 29 april 2022
Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 7 maj 2021 - 11 april 2024
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.