Aktuella erbjudanden

Oblique Therapeutics AB

Spridningsemission

Teckningstid: 8 oktober – 22 oktober 2020

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel
Doxa AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 20 oktober - 3 november 2020
Smögen Ale AB
Spridningsemission
Teckningstid: 15 oktober - 16 november 2020
Xpecunia AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 12 oktober - 30 oktober 2020
Oblique Therapeutics AB
Private placement
Teckningstid: 8 oktober - 22 oktober 2020
Newton Nordic AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 12 oktober - 27 oktober 2020
Aptahem AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 7 oktober - 23 oktober 2020
Zordix AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 28 september - 13 oktober 2020
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.