Information om kapitaltäckning

Bakgrund
Informationen om företagets kapitaltäckning avser sådan information som Aqurat är skyldigt att offentliggöra enligt bl.a. förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag. och författningar som kompletterar denna förordning.

   
Kapitaltäckningsanalys i sammandrag (tkr) 2022-03-31

Kapitalbas
Kärnprimärkapital  
Eget kapital 3 669
Kärnprimärkapital 3 669
Övrigt primärkapital 0
Totalt primärkapital 3 669
Supplementärkapital 0
Totalt kapital 3 669

Kapitalkrav  
Exponeringsbelopp fasta kostnader enligt art 13 IFR 2 242
Permanent minimikapitalkrav (Pmc) 1 517
K-faktorkrav 415
Kapitalkrav (högsta av ovan) 2 242

Kapitalrelationer och buffertkrav  
Kärnprimärkapitalrelation 164%
Minimikrav i procent 56%
Minimikrav i SEK 1 255
Överskott i SEK 2 414
Primärkapitalrelation 164%
Minimikrav i procent 75%
Minimikrav i SEK 1 681
Överskott i SEK 1 988
Total kapitalrelation 164%
Minimikrav i procent 100%
Minimikrav i SEK 2 242
Överskott på totalt kapital 1 427

Internt bedömt kapitalbehov
Totalt kapitalbaskrav 2 242
Totalt internt kapitalbehov 2 242

Likviditetskrav  
Likviditetskrav (1/3 av fasta kostnader) 747 
Likvida tillgångar 5 776
Likviditet i förhållande till Likviditetskrav 7,7

Likviditetsreserv (bankkonto) 5 776
Räntebärande skulder 0
Kortfristiga skulder 2 550
Kassalikviditet 227%
Soliditet 58%
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.