Aqurat Fondkommission AB Logotype

Information om kapitaltäckning

 

Informationen om företagets kapitaltäckning avser sådan information som Aqurat är skyldigt att offentliggöra enligt bl.a. förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag. och författningar som kompletterar denna förordning. 

Kapitaltäckningsanalys i sammandrag (tkr) 2022-12-31

Kapitalbas 6 163
Avgår föreslagen utdelning 0
Kärnprimärkapital
Eget kapital 6 163
Kärnprimärkapital 6 163
Övrigt primärkapital 0
Totalt primärkapital 6 163
Supplementärkapital 0
Totalt kapital 6 163

Kapitalkrav
Exponeringsbelopp fasta kostnader enligt art 13 IFR 4 524
Permanent minimikapitalkrav (Pmc) 1 517
K-faktorkrav 137
Kapitalkrav (högsta av ovan) 4 524

Kapitalrelationer %

Kärnprimärkapitalrelation >56%

136%
Primärkapitalrelation >75% 136%
Total kapitalrelation >100% 136%

Likviditetskrav
Likviditetskrav 1 508
Likvida tillgångar 5 823
Likviditet i förhållande till Likviditetskrav 3,9

Likviditetsreserv (bankkonto) 5 823
Räntebärande skulder 0
Kortfristiga skulder 2 230
Kassalikviditet 261%
Soliditet 69%