Aqurat Fondkommission AB Logotype
Qlife Holding AB

Erbjudandet i sammandrag


Teckningstid: 11-25 april 2023, kl 15:00


Teckningskurs: 0,10 SEK per unit


Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota.


Fullständiga villkor: Se prospekt för nedladdning på www.qlifeholding.com eller www.aqurat.se

Kort om bolaget

Qlife grundades för att utmana utvecklingen inom dagens sjukvård. Vi arbetar för att ändra perspektivet och vända dagens syn på hälso- och sjukvård till morgondagens fokus på att ge patienten makt över sin hälsa. Vi drivs av att ge människor fler lätt tillgängliga möjligheter att förstå sin hälsa – så att de kan lämna den reaktiva vården och utvecklas mot ett mer proaktivt välbefinnande. Det är så vi bidrar till att förbättra livskvaliteten för varje individ och för hela samhället.