Aktuella erbjudanden

Ridercam AB (publ)

Private Placement

Teckningstid 28 maj – 29 juni 2018

Dokument för nedladdning:

Ekobot AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 17 februari - 2 mars 2021
Paynova AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 9 februari - 23 februari 2021
Free2Move AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 3 februari - 17 februari 2021
Azelio AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 22 i Azelio AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2021
Cardeon AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 1 december 2020 - 26 februari 2021
Coala Life AB
Företrädesemission
Teckningstid: 29 december 2020 - 30 april 2021
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.