Aktuella erbjudanden

Ridercam AB (publ)

Private Placement

Teckningstid 28 maj – 29 juni 2018

Dokument för nedladdning:

Aino Health AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 18 september - 2 oktober 2020
H&D Wireless Sweden AB
Företrädesemission
Teckningstid: 14 september - 30 september 2020
AMGO iGaming AB
Företrädesemission
Teckningstid: 13 maj - 14 augusti 2020
Kancera AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 4
Teckningsperioder: 4 maj - 15 juni 2020 samt 16 juni - 30 september 2020
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.