Aktuella erbjudanden

Upgrade Invest Nordic AB

Företrädesemission

Teckningstid: 20 september – 4 oktober 2022

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel för teckning utan företräde (endast VP-konto) Informationsbroschyr Villkor och anvisningar
GSM Electric AB
Spridningsemission
26 september - 10 oktober 2022
Neola Medical AB
Företrädesemission
4 oktober - 18 oktober
Upgrade Invest Nordic AB (publ)
Företrädesemission
20 september - 4 oktober 2022
Smögen Ale AB
Företrädesemission
15 september - 17 oktober 2022
Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 7 maj 2021 - 11 april 2024
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.