Aktuella erbjudanden

Medimi AB (publ)

Utnyttjande av teckningsoption TO 5

Teckningstid: 19 maj – 2 juni 2022

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 5 som du förvarar på en depå ska du vända dig till din bank eller förvaltare.

Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter avslutad teckningsperiod omvandlas till aktier.

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel

Övriga dokument:

C Security Systems AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 20 juni - 4 juli
XAVI Solutionnode AB
Företrädesemission
Teckningstid: 15 juni - 29 juni
Tangiamo Touch Technology AB
Företrädesemission
Teckningstid: 15 juni - 29 juni
Hemcheck Sweden AB
Företrädesemission
Teckningstid: 8 juni - 22 juni
Medfield Diagnostics Aktiebolag
Företrädesemission
Teckningstid: 9 juni - 28 juni 2022
Medimi AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 5
Teckningstid: 19 maj - 2 juni 2022
Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 7 maj 2021 - 11 april 2024
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.