Aktuella erbjudanden

Kancera AB (publ)

Utnyttjade av teckningsoption TO 4

Teckningsperioder: fram till och med den 30 september 2020

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln.

För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 4 som du förvarar på en depå, ISK eller KF ska du vända dig till din bank eller förvaltare för att få information om hur teckningen ska gå till. Notera att teckning av TO4 förutsätter att banken/förvaltaren kontaktas i god tid innan sista anmälningsdag.

 

Anmälningar om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption TO 4 kommer att behandlas efter respektive datum nedan. Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter nedanstående datum omvandlas till aktier.

 Sista svarsdag

     30 september 2020

Dokument för nedladdning:

Prospekt Tilläggsprospekt Anmälningssedel Teckningsoptionsvillkor TO4
Aino Health AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 18 september - 2 oktober 2020
H&D Wireless Sweden AB
Företrädesemission
Teckningstid: 14 september - 30 september 2020
AMGO iGaming AB
Företrädesemission
Teckningstid: 13 maj - 14 augusti 2020
Kancera AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 4
Teckningsperioder: 4 maj - 15 juni 2020 samt 16 juni - 30 september 2020
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.