Aktuella erbjudanden

Hövding Sverige AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 26 februari - 11 mars 2020
Sprint Bioscience AB (publ)
Utnyttjade av teckningsoption TO 1
Teckningstid: 14 februari - 28 februari 2020
Deflamo AB (publ)
Erbjudande till aktieägarna i SIG Invest AB (publ)
Acceptperiod: 27 november 2019 - 13 mars 2020
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.