Aktuella erbjudanden

Savosolar Oyj
Företrädesemission
Teckningstid 21 juni - 6 juli 2018
Zenergy AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 4 juni - 18 juni 2018
Prolight Diagnostics AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 4 juni - 20 juni 2018
LifeAssays AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 29 maj 2018 - 12 juni 2018
ahaWorld AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 28 maj – 15 juni 2018
Briox AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningstid t.o.m. 15 juni 2018
SaltX Technology AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 B i SaltX Technology AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2018 kl. 15.00
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se