Aqurat Fondkommission AB Logotype

Aktuella erbjudanden

CarryGenes Therapeutics AB
Spridningsemission
8 juli - 29 juli 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 8 juli - 29 juli 2024 Teckningskurs: 170 SEK per unit, motsvarande 85 SEK per aktie Villkor: Varje unit består av två (2) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO 1) Tilldelning och...

Adventure Box Technology AB
Företrädesemission
2 juli 2024 - 16 juli 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 2 juli 2024 - 16 juli 2024 Teckningskurs: 0,30 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota....

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ)
Företrädesemission
24 juni - 8 juli 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 24 juni - 8 juli 2024 Teckningskurs: 0,01 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Villkor i...

ProstaLund AB
Företrädesemission
13 juni – 27 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 13 juni – 27 juni 2024 Teckningskurs: 3 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter...

Rightbridge Ventures Group AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2
3 juni - 17 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 3 juni - 17 juni 2024 Teckningskurs: 0,0234 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota....

NanoEcho AB
IPO - notering på First North
29 maj - 12 juli 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 29 maj - 12 juli 2024 Teckningskurs: 0,14 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Övrigt: Minsta teckningspost är 42 858 aktier och därefter sker teckning i...

Jumpgate AB (publ)
Företrädesemission
22 maj - 5 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 22 maj - 5 juni 2024 Teckningskurs: 0,06 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Villkor i...

Cielo Mar Finans AB
Spridningsemission
29 april - 15 juli 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 29 april - 15 juli 2024 Teckningskurs: 6,25 SEK per aktie Lägsta teckningspost: 3 200 aktier, motsvarande 20 000 SEK. Därefter multiplar om 400 aktier, motsvarande 2 500 SEK Tilldelning och betalning: Eventuell...

The Single Malt Fund AB
Riktat Erbjudande
8 mars – 21 mars 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 8 mars – 21 mars 2024 Innehavare av minst 1 200 kapitalandelsbevis utgivna av The Single Malt Fund AB erbjuds att byta dessa mot B-aktier i TSMF Fine Spirits Holding Sweden AB. För 100 kapitalandelsbevis utgivna av The Single...

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)
Vinstandelslån – Teckning & inlösen
Månadsvis

Erbjudandet i sammandrag Teckning & inlösen av vinstandelslån Teckningstid teckning av vinstandelslån: Månadsvis, sista dag för teckning sju (7) bankdagar innan 1 augusti 2024 (23 juli 2024). Teckningstid teckning av förtida inlösen: Månadsvis, sista dag för...