Aktuella erbjudanden

Raytelligence AB
Företrädesemission
Teckningstid: 28 oktober - 11 november 2019
InCoax Networks AB
Företrädesemission
Teckningstid: 18 oktober - 1 november 2019
MedicPen AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 9 oktober - 25 oktober 2019
TerraNet Holding AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 2 oktober - 18 oktober 2019
News55 AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 16 september - 14 oktober 2019
AppSpotr AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 13 september - 27 september 2019
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.