Aktuella erbjudanden

News55 AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 16 september - 30 september 2019
AppSpotr AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 13 september - 27 september 2019
Lipidor AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid 28 augusti - 13 september 2019
H&D Wireless Sweden Holding AB (publ)
Erbjudande till aktieägarna i MVV Holding AB (publ)
Acceptperiod: 19 juli - 10 september 2019
Energifonden Sverige
Spridningsemissioner
Teckningstid: 25 juni - 6 september 2019
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.