Aktuella erbjudanden

Clemondo Group AB
Företrädesemission
5 juli - 19 juli 2018
Savosolar Oyj
Företrädesemission
Teckningstid 21 juni - 6 juli 2018
Zenergy AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 4 juni - 18 juni 2018
Prolight Diagnostics AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 4 juni - 20 juni 2018
Bong AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoptioner TO 1
Teckningsperiod t.o.m. 3 augusti 2018
SaltX Technology AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 B i SaltX Technology AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2018 kl. 15.00
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se