Aktuella erbjudanden

ProstaLund AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 28 maj - 11 juni 2019
TargetEveryOne AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 24 maj - 10 juni 2019
CombiGene AB (publ)
Erbjudande till aktie- och teckningsoptionsägarna i Panion Animal Health
Acceptperiod: 23 maj - 20 juni 2019
Zenergy AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 20 maj - 10 juni 2019
Briox AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 20 maj - 3 juni 2019
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.