Aktuella erbjudanden

H&D Wireless Sweden Holding AB (publ)
Erbjudande till aktieägarna i MVV Holding AB (publ)
Acceptperiod: 19 juli - 22 augusti 2019
Adma Förvaltnings AB
Erbjudande till aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ)
Acceptperiod: 8 juli - 12 augusti 2019
ChromoGenics AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 26 juni - 15 juli 2019
Energifonden Sverige
Spridningsemissioner
Teckningstid: 25 juni - 23 augusti 2019
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.