Aktuella erbjudanden

Toleranzia AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid tom 28 februari 2018
News55 AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 12 februari - 26 februari 2018
Spectracure AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption 2 i Spectracure AB
Teckningstid tom 28 februari 2018
Triboron International AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 19 januari - 5 februari 2018
Brunkeberg Systems AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 8 januari - 26 januari 2018
Bong AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoptioner TO 1
Teckningsperiod t.o.m. den 8 mars 2018
SaltX Technology AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 B i SaltX Technology AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2018 kl. 15.00
Maha Energy AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 1 A
Teckningstid tom 15 januari 2018
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se