Aktuella erbjudanden

Paynova AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 18 april - 7 maj 2019
Orezone AB
Företrädesemission
Teckningstid: 18 april - 7 maj 2019
Nexstim Oyj
Företrädesemission
Teckningstid: 2 april - 24 april 2019
Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 26 mars - 26 april 2019
LifeAssays AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 7 B
Teckningsperiod till och med den 22 april 2019
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se