Aktuella erbjudanden

SealWacs AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 16 januari - 30 januari 2020
Euro Finans AB
Erbjudande till aktieägarna i PromikBook AB (publ)
Acceptperiod: 11 december 2019 - 15 januari 2020
Adverty AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 2 december - 16 december 2019
Ziccum AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningstid: 1 december - 31 december 2019
Deflamo AB (publ)
Erbjudande till aktieägarna i SIG Invest AB (publ)
Acceptperiod: 27 november 2019 - 31 januari 2020
WilLak AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 11 november - 25 november 2019
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.