Aktuella erbjudanden

Zenergy AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 20 maj - 10 juni 2019
Briox AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 20 maj - 3 juni 2019
Episurf Medical AB
Företrädesemission
Teckningstid: 15 maj - 29 maj 2019
Klackabackens Bryggeri AB
Spridningsemission
Teckningstid 13 maj - 27 maj 2019
Poppels Bryggeri AB
Spridningsemission
Teckningstid: 2 maj - 7 juni 2019
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 30 april - 17 maj 2019
Clean Motion AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 3 maj - 22 maj 2019
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.