Aktuella erbjudanden

Medfield Diagnostics AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 10 december 2018 - 9 januari 2019
InCoax Networks AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid 28 november - 12 december 2018
Aptahem AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 21 november - 5 december 2018
Zaplox AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 19 november - 3 december 2018
Reworld Media S.A.
Erbjudande till aktieägarna i Tradedoubler Aktiebolag (publ)
Acceptperiod: 13 november - 11 december 2018
myTaste AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningsperiod till och med den 31 december 2018
Eurocine Vaccines
Utnyttjande av teckningsoption TO 2
Teckningsperiod t.o.m. 7 december 2018 kl 15.00
Savosolar Oyj
Utnyttjande av teckningsoption TO 3 A
Teckningsperiod t.o.m. 10 december 2018 kl. 14.00
Bong AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningstid t.o.m. 6 december 2018
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se