Aktuella erbjudanden

Triboron International AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 19 januari - 5 februari 2018
Brunkeberg Systems AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 8 januari - 22 januari 2018
Transferator AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 8 januari - 22 januari 2018
SaltX Technology AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 B i SaltX Technology AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2018 kl. 15.00
Maha Energy AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 1 A
Teckningstid tom 15 januari 2018
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se