Aktuella erbjudanden

Transferator AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 4 A
Teckningsperiod till och med den 28 februari 2019
Transferator AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 5 B
Teckningsperiod till och med den 28 februari 2019
TargetEveryOne AB
Företrädesemission
Teckningstid: 21 januari 2019 - 6 februari 2019
Nordic Whisky Capital AB
Företrädesemission
Teckningstid: 23 januari 2019 - 6 februari 2019
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se