Aktuella erbjudanden

Zaplox AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 19 november - 3 december 2018
Umida Group AB
Företrädesemission
Teckningstid: 14 november - 30 november 2018
Reworld Media S.A.
Erbjudande till aktieägarna i Tradedoubler Aktiebolag (publ)
Acceptperiod: 13 november - 11 december 2018
Emotra AB
Företrädesemission
Teckningstid 12 november - 29 november 2018
D&Company Nordic AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid 31 oktober - 23 november 2018
News55 AB
Företrädesemission
Teckningstid 6 november - 20 november 2018
Bong AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningstid t.o.m. 6 december 2018
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
EQL Pharma AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 30 oktober - 13 november 2018
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se