Aktuella erbjudanden

Vilhelmina Mineral AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid 12 oktober - 26 oktober 2018
MedicPen AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 10 oktober - 26 oktober 2018
PolarCool AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 9 oktober - 23 oktober 2018
SpiffX AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 3 oktober - 19 oktober 2018
SaltX Technology AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 B i SaltX Technology AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2018 kl. 15.00
LifeAssays AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 6B
Teckningstid t.o.m 11 oktober 2018
Ziccum AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 19 september - 3 oktober 2018
Brygghuset Finn
Spridningsemission
27 augusti - 22 oktober
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se