Aktuella erbjudanden

Euro Finans AB
Erbjudande till aktieägarna i PromikBook AB (publ)
Acceptperiod: 11 december 2019 - 15 januari 2020
Adverty AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 2 december - 16 december 2019
Ziccum AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningstid: 1 december - 31 december 2019
Deflamo AB (publ)
Erbjudande till aktieägarna i SIG Invest AB (publ)
Acceptperiod: 27 november - 6 december 2019
Investment AB Spiltan
Frivillig inlösen av aktier
Acceptperiod: 29 november - 12 december 2019
Paynova AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 21 november - 5 december 2019
AroCell AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 20 november - 4 december 2019
Heliospectra AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 20 november - 4 december 2019
Nordic Iron Ore AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 19 november - 9 december 2019
WilLak AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 11 november - 25 november 2019
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.