Aktuella erbjudanden

Idogen AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 3
Teckningsperiod till och med den 1 april 2019
Novatron Sweden AB (MammaFitness)
Private Placement
Teckningstid 14 mars - 4 april 2019
Amnode AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 13 mars - 29 mars 2019
Xbrane Biopharma AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 11 mars - 25 mars 2019
Crunchfish AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid 13 mars- 27 mars 2019
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se