Aqurat Fondkommission AB Logotype

Utförda uppdrag

Nedan finner du ett urval av uppdrag utförda av Aqurat Fondkommission AB.

Urval av utförda uppdrag 2023

Ovzon AB (publ)
Företrädesemission
22 november - 6 december 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 22 november - 6 december 2023 Teckningskurs: 4,50 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Studentbostäder i Norden AB (publ)
Företrädesemission
13 oktober - 27 oktober 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 13 oktober - 27 oktober 2023 Teckningskurs: 1,00 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Flat Capital AB (publ)
Företrädesemission
14 augusti - 29 augusti 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 14 augusti - 29 augusti 2023 Teckningskurs: 9,00 SEK per B-aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
16 april - 30 april 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 16 april – 30 april 2023 Villkor: 2 teckningsoptioner av serie 1 (TO1) berättigar till teckning av 1 aktie till kursen 1,57 SEK per aktie. Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning...

Transfer Group AB (publ)
Företrädesemission
23 mars - 6 april 2023

Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 21 mars 2023 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB, för Bolagets räkning, förda aktieboken kommer att erhålla en teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två...

XO Sweden Wines & Spirits AB (publ)
Spridningsemission
27 februari – 28 april 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 125,00 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Årsredovisning...

Urval av utförda uppdrag 2022

Medfield Diagnostics AB

Företrädesemission

ProstaLund AB

Företrädesemission

VHC

Anslutning samt IPO

Ekobot AB (publ)

Företrädesemission

Monivent AB

Företrädesemission 

Neola Medical AB (publ)

Företrädesemission

Scout Gaming Group AB

Företrädesemission

Smögen Ale AB

Företrädesemission

Euro Battery Minerals AB

Riktad emission

Implementa Sol AB

Företrädesemission

Modvion AB (publ)

Företrädes -och riktad emission konvertibler

 

Medimi AB

Företrädesemission

Attana AB

Företrädesemission

Savosolar Oyj

Lösen av teckningsoptioner

Herantis Pharma

Konvertering svenska aktier till finska aktier i samband med avlistning i Sverige

Poppels Bryggeri AB

Spridningsemission

Urval av utförda uppdrag 2021

Xpecunia Nordic AB

IPO

Hamlet Pharma AB

Split och omstämpling av aktier

USWE Sports AB

Anslutning samt spridningsemission

Pila Pharma AB

Anslutning samt spridningsemission

Aptahem AB

Inlösen av teckningsoption

First Venture Sweden AB

IPO

Moment Group

Inlösen av teckningsoption

GIAB Godsinlösen Nordic AB

Riktad emission och företrädesemission

Göteborgs Nya Bryggeri

Anslutning samt Private Placement

Sun4Energy Group AB

Anslutning samt IPO

Nattaro Labs AB

IPO samt unitemission

Kvix AB

Anslutning samt IPO

Triboron International AB

Företrädesemission

Motion Display Scandinavia AB

Företrädesemission

Doxa

Private Placement

Kancera

Nyemission samt riktad emission

Urval av utförda uppdrag 2020

Rejlers

Riktad emission av konvertibler

Cardeon

Riktad emission

Kancera

Företrädesemission och inlösen av teckningsoptioner

Magle Chemoswed

IPO och företrädesemission

Savosolar

Företrädesemission

Paynova

Riktad emission och företrädesemission

Stockwik

Riktad emission och företrädesemission

Klaria

Riktad emission

Dalaenergi

Utbokning av aktier i Euroclear

SpectraCure

Företrädesemission

AcouSort

Riktad emission

Lohilo Foods

Utbokning av aktier i samband med fusion

Hövding

Riktad emission och företrädesemission

Smögenbryggarn

Anslutning till Euroclear och spridningsemission

Heliospectra

Företrädesemission och kontoförande institut för teckningsoption

Transferator AB

Automatiskt inlösenförfarande och sakutdelning

Urval av utförda uppdrag 2019

Slitevind AB

Riktad emission/pre-IPO

HD Wireless AB

Företrädesemission

Amnode AB

Företrädesemission 

InCoax Networks AB

Riktad emission och företrädesemission

Klackabackens Bryggeri AB

Spridningsemission

Prostatalund AB

Riktad emission och företrädesemission

Poppels Bryggeri AB

Företrädesemission

ChromoGenics AB

Företrädesemission

News 55 AB

Företrädesemission och utbokning av aktier i Euroclear i samband med riktad emission

Splitan

Split och frivillig inlösen

Raytelligence AB

Företrädesemission

AroCell AB

Företrädesemission

Nordic Whisky Capital AB

Företrädesemission

Nordic Iron Ore AB

Företrädesemission

Terranet AB

Företrädesemission

Xbrane Biopharma AB

Företrädesemission

Urval av utförda uppdrag 2018

Reworld Media S.A.

Uppköpserbjudande till aktieägarna i TradeDoubler AB

Brygghuset Finn AB

Spridningsemission av aktier

Awardit AB

Riktad emission

Hövding AB

Företrädesemission

Ziccum AB

Företrädesemission med aktier och teckningsoptioner i samband med notering

TradeDoubler AB

Återköp av obligationer

Savosolar Oy

Företrädesemission

Mr Green & Co AB

Obligatorisk inlösen av aktier

SIG Invest AB

Euroclearanslutning och Private Placement

Transferator AB

Företrädesemission

Spiffbet AB

Företrädesemission

AlzinovaPharma AB

Företrädesemission

AroCell AB

Företrädesemission

Cimco Marine AB

Företrädesemission

Hedera Group AB

Företrädesemission

InCoax Networks AB

IPO

Urval av utförda uppdrag 2017

Awardit AB

Anslutning till Euroclear och IPO

Catena AB

Uppköpserbjudande

WntResearch AB

Företrädesemission

MedicPen AB

Företrädesemission

Svenska Bostadsfonden 14 AB

Publik emission samt återköp av aktier

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB

Riktad emission

Tangiamo Touch Technology AB

Anslutning till Euroclear och IPO

Bioservo Technologies AB

Anslutning till Euroclear och IPO

Mantex AB

Riktad emission och IPO

Birox AB

Riktad emission och företrädesemission

Senzime AB

Företrädesemission

Inhalation Sciences AB

Anslutning till Euroclear och IPO

Global Infrastruktur 1 AB

Inlösen av aktier

Idogen AB

Företrädesemission

Sonetel AB

Anslutning till Euroclear och IPO

Crowdsoft Technology AB

Företrädesemission

Urval av utförda uppdrag 2016

Oasmia Pharmaceutical AB

Riktad nyemisson

PolyPlank AB

Företrädesemission

Gasporox

Anslutning till Euroclear och IPO

Gumbler

Private Placement och företrädesemission

Svenska Bostadsfonden 14 AB

Publik emission

Dignitana AB

Private Placement och företrädesemission

Sotkamo Silver AB

Företrädesemission aktier och teckningsoptioner

InDex Pharmaceuticals AB

Anslutning till Euroclear och IPO

Cassandra Oil AB

Private Placement och företrädesemission

Ecoclime Comfort Ceilings AB

Publik nyemission

NeuroVive Pharmaceutical AB

Företrädesemission

Diamyd Medical AB

Företrädesemission

Urval av utförda uppdrag 2015

Karo Bio AB

Företrädesemisson

Mr Green & Co AB

Automatiskt inlösenförfarande

Jays AB

Företrädesemission

myFC AB

Inlösen av teckningsoptioner

Orasolv AB

Företrädesemisson

Trac Technology

Företrädesemission

Readly International AB

Riktad nyemission

Transferator AB

Företrädesemission

Cassandra Oil AB

Private Placement och företrädesemission

Ecoclime Comfort Ceilings AB

Publik nyemission

NeuroVive Pharmaceutical AB

Företrädesemission

Diamyd Medical AB

Företrädesemission

Urval av utförda uppdrag 2014

ScandiDos AB

Anslutning och IPO

Karo Bio AB

Företrädesemission

ahaWorld AB

Anslutning och IPO

Mr Green & Co AB

Automatiskt inlösenförfarande

Scandinavian Enviro Systems AB

Anslutning, IPO och företrädesemission

Sotkamo Silver AB

Företrädesemission

Svenska Bostadsfonden 12

Publik nyemission

Urval av utförda uppdrag 2013

Kopy Goldfields AB

Företrädesemisson

Nordic Leisure AB

Konvertibelinlösen

Jays AB

Företrädesemission

Trac Technology AB

Företrädesemission

Anoto Group AB

Företrädesemisson

Mr Green & Co AB

Listning Aktietorget

Crown Energy AB

Företrädesemission

Svenska Bostadsfonden AB

Publik nyemission

D. Carnegie & Co.

Företrädesemission

Readly International AB

Anslutning Euroclear

Gripen Oil & Gas AB

Riktad nyemission

Europeiska Skogsfonden 3 AB

Publik nyemission

Urval av utförda uppdrag 2012

Mobicard Media Group

Företrädesemisson

Kopy Goldfields AB

Företrädesemission

NFO Drives AB

Företrädesemission

Biosensor Applications Sweden AB

Företrädesemission

Kopparberg Mineral AB

Företrädesemisson

Brohuvudet AB

Företrädesemission

Europeiska Skogsfonden 2 AB

Publik nyemission

Guldfonden AB

Företrädesemission

Biolight AB

Företrädesemission

Svenska Bostadsfonden AB

Publik nyemission

Mycab International AB

Företrädesemission

Kiwok Nordic AB

Publik nyemission