Utförda uppdrag

Urval av utförda uppdrag 2022

Medfield Diagnostics AB
Företrädesemission

ProstaLund AB
Företrädesemission

VHC
Anslutning samt IPO

Ekobot AB (publ)
Företrädesemission

Monivent AB
Företrädesemission samt investeringsmemorandum

Neola Medical AB (publ)
Företrädesemission

Scout Gaming Group AB
Företrädesemission

Smögen Ale AB
Företrädesemission

Euro Battery Minerals AB
Riktad emission

Implementa Sol AB
Företrädesemission

Modvion AB (publ)
Företrädes -och riktad emission konvertibler

Medimi AB
Företrädesemission

Attana AB
Företrädesemission

Savosolar Oyj
Lösen av teckningsoptioner

Herantis Pharma
Konvertering svenska aktier till finska aktier i samband med avlistning i Sverige

Poppels Bryggeri AB
Spridningsemission

Urval av utförda uppdrag 2021

Xpecunia Nordic AB
IPO

Hamlet Pharma AB
Split och omstämpling av aktier

USWE Sports AB
Anslutning samt spridningsemission

Pila Pharma AB
Anslutning samt spridningsemission

Aptahem AB
Inlösen av teckningsoption

First Venture Sweden AB
IPO

Moment Group
Inlösen av teckningsoption

GIAB Godsinlösen Nordic AB
Riktad emission och företrädesemission

Göteborgs Nya Bryggeri
Anslutning samt Private Placement

Sun4Energy Group AB
Anslutning samt IPO

Nattaro Labs AB
IPO samt unitemission

Kvix AB
Anslutning samt IPO

Triboron International AB
Företrädesemission

Motion Display Scandinavia AB
Företrädesemission

Doxa
Private Placement

Kancera
Nyemission samt riktad emission

Urval av utförda uppdrag 2020

Rejlers
Riktad emission av konvertibler

Cardeon
Riktad emission

Kancera
Företrädesemission och inlösen av teckningsoptioner

Magle Chemoswed
IPO och företrädesemission

Savosolar
Företrädesemission

Paynova
Riktad emission och företrädesemission

Stockwik
Riktad emission och företrädesemission

Klaria
Riktad emission

Dalaenergi
Utbokning av aktier i Euroclear

SpectraCure
Företrädesemission

AcouSort
Riktad emission

Lohilo Foods
Utbokning av aktier i samband med fusion

Hövding
Riktad emission och företrädesemission

Smögenbryggarn
Anslutning till Euroclear och spridningsemission

Heliospectra
Företrädesemission och kontoförande institut för teckningsoption

Transferator AB
Automatiskt inlösenförfarande och sakutdelning

Urval av utförda uppdrag 2019

Slitevind AB
Riktad emission/pre-IPO

HD Wireless AB
Företrädesemission

Amnode AB
Företrädesemission

InCoax Networks AB
Riktad emission och företrädesemission

Klackabackens Bryggeri AB
Spridningsemission

Prostatalund AB
Riktad emission och företrädesemission

Poppels Bryggeri AB
Spridningsemission

ChromoGenics AB
Företrädesemission

News 55 AB
Företrädesemission och utbokning av aktier i Euroclear i samband med riktad emission

Splitan
Split och frivillig inlösen

Raytelligence AB
Företrädesemission

AroCell AB
Företrädesemission

Nordic Whisky Capital AB
Företrädesemission

Nordic Iron Ore AB
Företrädesemission

Terranet AB
Företrädesemission

Xbrane Biopharma AB
Företrädesemission

Urval av utförda uppdrag 2018

Reworld Media S.A.
Uppköpserbjudande till aktieägarna i TradeDoubler AB

Brygghuset Finn AB
Spridningsemission av aktier

Awardit AB
Riktad emission

Hövding AB
Företrädesemission

Ziccum AB
Företrädesemission med aktier och teckningsoptioner i samband med notering

TradeDoubler AB
Återköp av obligationer

Savosolar Oy
Företrädesemission

Mr Green & Co AB
Obligatorisk inlösen av aktier

SIG Invest AB
Euroclearanslutning och Private Placement

Transferator AB
Företrädesemission

Spiffbet AB
Företrädesemission

AlzinovaPharma AB
Företrädesemission

AroCell AB
Företrädesemission

Cimco Marine AB
Företrädesemission

Hedera Group AB
Företrädesemission

InCoax Networks AB
IPO

Urval av utförda uppdrag 2017

Awardit AB
Anslutning till Euroclear och IPO

Catena AB
Uppköpserbjudande

WntResearch AB
Företrädesemission

MedicPen AB
Företrädesemission

Svenska Bostadsfonden 14 AB
Publik emission samt återköp av aktier

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Riktad emission

Tangiamo Touch Technology AB
Anslutning till Euroclear och IPO

Bioservo Technologies AB
Anslutning till Euroclear och IPO

Mantex AB
Riktad emission och IPO

Birox AB
Riktad emission och företrädesemission

Senzime AB
Företrädesemission

Inhalation Sciences AB
Anslutning till Euroclear och IPO

Global Infrastruktur 1 AB
Inlösen av aktier

Idogen AB
Företrädesemission

Sonetel AB
Anslutning till Euroclear och IPO

Crowdsoft Technology AB
Företrädesemission

Urval av utförda uppdrag 2016

Oasmia Pharmaceutical AB
Riktad nyemisson

PolyPlank AB
Företrädesemission

Gasporox
Anslutning till Euroclear och IPO

Gumbler
Private Placement och företrädesemission

Svenska Bostadsfonden 14 AB
Publik nyemisson

Dignitana AB
Private Placement och företrädesemission

Sotkamo Silver AB
Företrädesemission aktier och teckningsoptioner

InDex Pharmaceuticals AB
Anslutning till Euroclear och IPO

Cassandra Oil AB
Private Placement och företrädesemission

Ecoclime Comfort Ceilings AB
Publik nyemission

NeuroVive Pharmaceutical AB
Företrädesemission

Diamyd Medical AB
Företrädesemission

Urval av utförda uppdrag 2015

Karo Bio AB
Företrädesemisson

Mr Green & Co AB
Automatiskt inlösenförfarande

Jays AB
Företrädesemisson

myFC AB
Inlösen av teckningsoptioner

Orasolv AB
Företrädesemisson

Trac Technology
Företrädesemission

Readly International AB
Riktad nyemission

Transferator AB
Företrädesemission

Crown Energy AB
Företrädesemission

Observe Medical AB
Riktad nyemission

Prime Living AB
Riktad nyemission och inlösen av teckningsoptioner

Jojka Communications AB
Företrädesemission

Urval av utförda uppdrag 2014

ScandiDos AB
Anslutning och IPO

Karo Bio AB
Företrädesemission

ahaWorld AB
Anslutning och IPO

Mr Green & Co AB
Automatiskt inlösenförfarande

Scandinavian Enviro Systems AB
Anslutning, IPO och företrädesemission

Sotkamo Silver AB
Företrädesemission

Svenska Bostadsfonden 12
Publik nyemission

Urval av utförda uppdrag 2013

Kopy Goldfields AB
Företrädesemisson

Nordic Leisure AB
Konvertibelinlösen

Jays AB
Teckningsoptionsprogram

Trac Technology AB
Företrädesemission

Anoto Group AB
Företrädesemisson

Mr Green & Co AB
Listning Aktietorget

Crown Energy AB
Företrädesemission

Svenska Bostadsfonden AB
Publik nyemission

D. Carnegie & Co.
Företrädesemission

Readly International AB.
Anslutning Euroclear

Gripen Oil & Gas AB
Riktad nyemission

Europeiska Skogsfonden 3 AB
Publik nyemission

Urval av utförda uppdrag 2012

Mobicard Media Group
Företrädesemisson

Kopy Goldfields AB
Företrädesemission

NFO Drives AB
Företrädesemission

Biosensor Applications Sweden AB
Företrädesemission

Kopparberg Mineral AB
Företrädesemisson

Kiwok Nordic AB
Publik nyemission

Europeiska Skogsfonden 2 AB
Publik nyemission

Guldfonden AB
Företrädesemission

Biolight AB
Företrädesemission

Svenska Bostadsfonden AB
Publik nyemission

Mycab International AB
Företrädesemission

Kiwok Nordic AB
Publik nyemission

Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.