Aqurat Fondkommission AB Logotype
Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag


Teckningstid: 16 april – 30 april 2023


Villkor: 2 teckningsoptioner av serie 1 (TO1) berättigar till teckning av 1 aktie till kursen 1,57 SEK per aktie.


Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln.

För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 1 som du förvarar på en depå ska du vända dig till din bank eller förvaltare.

Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter avslutad teckningsperiod omvandlas till aktier.

Kort om bolaget

Vi är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är vi en helhetsleverantör för fysisk säkerhet och kan erbjuda allt från mjukvara och hårdvara till utbildning och bemanning.

Vår affärsidé är att, baserat på vår erfarenhet och kunskap inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla hård- och mjukvara samt erbjuda produkter och tjänster som ökar säkerheten och tryggheten för såväl individer som föremål och egendom.