Aqurat Fondkommission AB Logotype

Styrelse och ledning

STYRELSEORDFÖRANDE
Carl-Magnus Kindal
Ordförande för Göteborg Corporate Finance AB och Bankirfirman Willgodt Kullgren AB.

Utbildning: Ekonomi vid Göteborgs Universitet och juridik vid Lunds Universitet.

Carl-Magnus har lång erfarenhet av finansmarknaden som VD för finans- och värdepappersbolag.
Carl-Magnus är engagerad i antal bolag, speciellt inom Kullgrenskoncernen där han är huvudägare. Dessutom verkar han som Konsul.

Antal styrelseuppdrag utöver det i Aqurat: 17 st.

 

STYRELSELEDAMOT
Michael Lindström
Corporate Finance Chef för Göteborg Corporate Finance AB.

Utbildning: Civilekonom Göteborg Handelshögskola.

Michael har arbetat med Corporate Finance sedan 1988 med gedigen erfarenhet från strukturerat lednings- och styrelsearbete och är i dag styrelseledamot och delägare i ett antal noterade och onoterade bolag.

Antal styrelseuppdrag utöver det i Aqurat: 11 st

 

STYRELSELEDAMOT
Micael Wikberg
Grundare och VD för G&W Kapitalförvaltning AB.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

Micael har lång erfarenhet av finansmarknaden från såväl bank som VD för värdepappersbolag.

Antal styrelseuppdrag utöver det i Aqurat: 3 st

 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Johan Schilow
VD i Aqurat Fondkommission AB sedan november 2020

Utbildning: Fil.kand i företagsekonomi från Lunds universitet med inriktning på organisation och ledning. ERASMUS-stipendiat vid École Supérieure de Commerce de Montpellier.

Johan har lång erfarenhet av ledande positioner i tjänstedrivande företag, bl a som VD och koncernchef för det noterade bolaget Unlimited Travel Group AB samt som Operations Director och Managing Director för Compass Group AB.