Styrelse och ledning

STYRELSEORDFÖRANDE
Carl-Magnus Kindal
Ordförande för Göteborg Corporate Finance AB och Bankirfirman Willgodt Kullgren AB.

Utbildning: Ekonomi vid Göteborgs Universitet och juridik vid Lunds Universitet.

Carl-Magnus har lång erfarenhet av finansmarknaden som VD för finans- och värdepappersbolag.
Carl-Magnus är engagerad i antal bolag, speciellt inom Kullgrenskoncernen där han är huvudägare. Dessutom verkar han som Konsul.

Antal styrelseuppdrag utöver det i Aqurat: 17 st.

 

STYRELSELEDAMOT
Michael Lindström
Corporate Finance Chef för Göteborg Corporate Finance AB.

Utbildning: Civilekonom Göteborg Handelshögskola.

Michael har arbetat med Corporate Finance sedan 1988 med gedigen erfarenhet från strukturerat lednings- och styrelsearbete och är i dag styrelseledamot och delägare i ett antal noterade och onoterade bolag.

Antal styrelseuppdrag utöver det i Aqurat: 11 st

 

STYRELSELEDAMOT
Micael Wikberg
Grundare och VD för G&W Kapitalförvaltning AB.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

Micael har lång erfarenhet av finansmarknaden från såväl bank som VD för värdepappersbolag.

Antal styrelseuppdrag utöver det i Aqurat: 3 st

 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Carl Norén
VD i Aqurat Fondkommission AB sedan september 2016

Utbildning: Ekonomie magisterexamen från Uppsala universitet med inriktning mot företagsekonomi och redovisning. Kurser vid University of Florida. Certified Advisor genom Nasdaq OMX samt innehar Swedsec-licens.

Carl har en bakgrund som revisor på Deloitte mellan 2005-2008 där han agerade projektledare för revisonen av ett stort antal bolag av varierande storlek och inom en rad olika branscher. Verkade därefter på Erik Penser Bank Corporate Finance mellan 2008-2013 som analytiker och projektledare vid ett 30-tal transaktioner med fokus på kapitalanskaffningar och noteringar. Mellan 2013-2016 var Carl chef för affärsområdet Emissionstjänster på Mangold Fondkommission.

 

Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.