Aqurat Fondkommission AB Logotype

Våra medarbetare 

Henric Malm
VD/Projektledare
Tel direkt: 08-684 058 05
 henric.malm@aqurat.se

Johanna Garpenlöv
vVD/Projektledare
Tel direkt: 08-684 058 04
johanna.garpenlov@aqurat.se

Karin Ekström
Projektledare/Backoffice
Tel direkt: 08-684 058 16
karin.ekstrom@aqurat.se

Moa Dunfalk
Backoffice
Tel direkt: 08-684 058 12
moa.dunfalk@aqurat.se

Michaela Lundström
Backoffice
Tel direkt: 08-684 058 13
michaela.lundstrom@aqurat.se

Klagomål

Om du är missnöjd med Aqurat är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter.

Klagomål kan ställas skriftligen till Aqurats klagomålsansvarige på den adress som anges nedan.

Det går även bra att maila, skriv då ”klagomål” i ämnesraden.

 

Aqurat Fondkommission AB

“Klagomål”

Box 7461

103 92 Stockholm

info@aqurat.se

 

Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter även vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00

 

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud på Aqurat är Henric Malm som nås på kontaktuppgifter enligt ovan.

Aqurat Fondkommission AB

Org.nr 556736-0515

Postadress
Box 7461
103 92 Stockholm

Besöksadress
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm

Ekonomiavdelning
Hanna Björkman
Ekonomiansvarig
Tel direkt: 070-865 64 19

Backoffice
Tel 08-684 05 800 (växel)
Fax 08-684 05 801
E-post: info@aqurat.se

Aqurats växel har följande öppettider: 09:00 – 17:30