Aktuella erbjudanden

Eurobattery Minerals AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 29 juni - 14 juli 2020
ProstaLund AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 22 juni - 3 juli 2020
Paynova AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 23 juni - 7 juli 2020
Stockwik Förvaltning AB
Företrädesemission
Teckningstid: 15 juni - 2 juli 2020
Magle Chemoswed Holding AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 5 juni - 17 juni 2020
SpectraCure AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 5 juni - 23 juni 2020
AMGO iGaming AB
Företrädesemission
Teckningstid: 13 maj - 2 juli 2020
Kancera AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 4
Teckningsperioder: 4 maj - 15 juni 2020 samt 16 juni - 30 september 2020
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.