Aktuella erbjudanden

Transfer Group AB
Företrädesemission
Teckningstid: 23 mars - 6 april 2023
Savosolar Oyj
Utnyttjande av teckningsoption TO 10
Teckningstid: 20 mars - 31 mars 2023
Eurobattery Minerals AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 20 mars - 31 mars 2023
Bluelake Mineral AB
Företrädesemission
Teckningstid: 21 mars - 4 april 2023
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
Företrädesemission
Teckningstid: 15 mars - 29 mars 2023
GSM Electric AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 8 mars - 17 maj 2023
C Security Systems AB
Företrädesemission
Teckningstid: 13 mars - 29 mars 2023
RanLOS AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 7 mars - 20 mars 2023
XO Sweden Wines & Spirits AB (Skånska Spritfabriken)
Spridningsemission
Teckningstid: 27 februari - 11 april 2023
Ekobot AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 23 februari - 9 mars 2023
Gabather AB
Företrädesemission
Teckningstid: 17 februari - 6 mars 2023
Mahvie Minerals AB
Företrädesemission
Teckningstid: 22 februari - 8 mars 2023
Free2Move Holding AB
Företrädesemission
Teckningstid: 14 februari - 1 mars 2023
NanoEcho AB (publ) 
Företrädesemission
Teckningstid: 17 februari - 3 mars 2023
Herantis Pharma Oyj
Herantis Pharma Oyj – konvertering
7 december 2022 - 3 februari 2023
Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 7 maj 2021 - 11 april 2024
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.