Aktuella erbjudanden

MedicPen AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 8 januari - 22 januari 2021
Vironova AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 14 december 2020 - 8 januari 2021
Prorector AB (publ)
Spridningsemission
7 december 2020 - 15 januari 2021
Transferator AB (publ)
Inlösenförfarande
Handel med inlösenaktier på BeQuoted OTC: 30 november - 11 december 2020
Coala Life AB
Företrädesemission
Teckningstid: 29 december 2020 - 29 januari 2021
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.