Aqurat Fondkommission AB Logotype

Aktuella erbjudanden

XO Sweden Wines & Spirits AB (Skånska Spritfabriken)
Spridningsemission
15 september - 30 oktober 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 15 september - 30 oktober 2023 Teckningskurs: 125 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Green Apps Technologies International AB (publ)
Företrädesemission
13 september - 27 september 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 13 september - 27 september 2023 Teckningskurs: 0,20 SEK per unit, motsvarande 0,016666667 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske...

Invent Medic Sweden AB
Företrädesemission
12 september - 26 september 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 12 september - 26 september 2023 Teckningskurs: 0,70 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

EasyFill AB (publ)
Företrädesemission
11 september - 25 september 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 11 september - 25 september 2023 Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Empir Group AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO4 B
1 september - 30 september 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 1 september - 30 september 2023 Teckningskurs: 7,01 SEK per B-aktie Tilldelning och betalning: Betalning sker i samband med teckning, senast 30 september 2023.

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO10
25 augusti - 8 september 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 25 augusti - 8 september 2023 Teckningskurs: 0,33 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Betalning sker i samband med teckning, senast 8 september 2023.

Hemply Balance Holding AB (publ)
Företrädesemission
17 augusti – 31 augusti 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 17 augusti – 31 augusti 2023, kl 15:00 Teckningskurs: 3,43 SEK per unit Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

H&D Wireless AB (publ)
Företrädesemission
14 augusti - 28 augusti 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 14 augusti - 28 augusti 2023 Teckningskurs: 0,10 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Simris Group AB
Företrädesemission
2 augusti - 16 augusti 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 2 augusti – 16 augusti 2023, kl 15:00 Teckningskurs: 0,27 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

TEQCool AB (publ)
Företrädesemission
8 juni – 10 juli 2023, kl 15:00

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 8 juni – 10 juli 2023 Teckningskurs: 0,17 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)
Vinstandelslån – Teckning & inlösen
22 september 2023 - 23 oktober 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckning av vinstandelslån Teckningstid teckning av vinstandelslån: Månadsvis, sista dag för teckning sju (7) bankdagar innan 1 november 2023 (23 oktober 2023). Fullständiga villkor: Se dokument för nedladdning på www.ncpgroup.se eller...

Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
7 maj 2021 –11 april 2024

Erbjudandet i sammandrag Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på...