Aktuella erbjudanden

InCoax Networks AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
1 december - 30 december 2021
Amnode AB
Företrädesemission
Teckningstid: 1 december - 15 december 2021
Triboron International AB
Företrädesemission
Teckningstid: 6 december - 20 december 2021
Zaplox AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
25 november - 9 december 2021
Amido AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 15 november - 29 november 2021
Hemply Balance Holding AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
8 november - 22 november 2021
Nattaro Labs AB
Spridningsemission
8 november - 19 november 2021
Motion Display Scandinavia AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 18 oktober - 1 november 2021
Kancera AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 5
Teckningstid: 1 juni - 30 november 2021
Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 7 maj 2021 - 11 april 2024
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.