Aqurat Fondkommission AB Logotype

Aktuella erbjudanden

ProstaLund AB
Företrädesemission
13 juni – 27 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 13 juni – 27 juni 2024 Teckningskurs: 3 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter...

Rightbridge Ventures Group AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2
3 juni - 17 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 3 juni - 17 juni 2024 Teckningskurs: 0,0234 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota....

Ambusol AB (publ)
Spridningsemission
3 juni - 19 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 3 juni - 19 juni 2024 Teckningskurs: 175 SEK per aktie Lägsta teckningspost: 60 aktier, motsvarande 10 500 SEK. Därefter multiplar om 10 aktier, motsvarande 1 750 SEK Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas...

Acuvi AB (publ)
Företrädesemission
5 juni - 20 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 5 juni - 20 juni 2024 Teckningskurs: 13 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Villkor i...

NanoEcho AB
IPO - notering på First North
29 maj - 14 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 29 maj - 14 juni 2024 Teckningskurs: 0,40 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Övrigt: Minsta teckningspost är 15 000 aktier motsvarande 6000 SEK och...

SOZAP AB (publ)
Företrädesemission
23 maj - 7 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 23 maj - 7 juni 2024 Teckningskurs: 0,75 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Villkor i...

Lipigon Pharmaceuticals AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 3
23 maj - 7 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 23 maj - 7 juni 2024 Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Villkor i...

Jumpgate AB (publ)
Företrädesemission
22 maj - 5 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 22 maj - 5 juni 2024 Teckningskurs: 0,06 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Villkor i...

GreenMerc AB
IPO - notering på NGM Nordic SME
20 maj - 5 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 20 maj - 5 juni 2024 Teckningskurs: 11,30 SEK per B-aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske senast 11 juni 2024. Övrigt: Teckning sker med...

ZignSec AB (publ)
Företrädesemission
17 maj - 31 maj 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 17 - 31 maj 2024 Teckningskurs: 0,25 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Villkor i...

Kiliaro Group AB (publ)
Företrädesemission
15 maj - 29 maj 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 15 maj - 29 maj 2024 Teckningskurs: 0,90 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota....

Sweden Buyersclub AB (publ)
Företrädesemission
14 maj - 28 maj 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 14 maj - 28 maj 2024 Teckningskurs: 2,50 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota....

Biofrigas Sweden AB (publ)
Företrädesemission
14 maj - 28 maj 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 14 maj - 28 maj 2024 Teckningskurs: 1,80 SEK per unit, motsvarande 0,36 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter...

Fluicell AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 5
15 maj - 29 maj 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 15 maj - 29 maj 2024 Teckningskurs: 0,08 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Villkor i...

Cielo Mar Finans AB
Spridningsemission
29 april - 14 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 29 april - 14 juni 2024 Teckningskurs: 6,25 SEK per aktie Lägsta teckningspost: 3 200 aktier, motsvarande 20 000 SEK. Därefter multiplar om 400 aktier, motsvarande 2 500 SEK Tilldelning och betalning: Eventuell...

The Single Malt Fund AB
Riktat Erbjudande
8 mars – 21 mars 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 8 mars – 21 mars 2024 Innehavare av minst 1 200 kapitalandelsbevis utgivna av The Single Malt Fund AB erbjuds att byta dessa mot B-aktier i TSMF Fine Spirits Holding Sweden AB. För 100 kapitalandelsbevis utgivna av The Single...

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)
Vinstandelslån – Teckning & inlösen
Månadsvis

Erbjudandet i sammandrag Teckning & inlösen av vinstandelslån Teckningstid teckning av vinstandelslån: Månadsvis, sista dag för teckning sju (7) bankdagar innan 1 juli 2024 (19 juni 2024). Teckningstid teckning av förtida inlösen: Månadsvis, sista dag för teckning...