Aqurat Fondkommission AB Logotype

Aktuella erbjudanden

White Pearl Technology Group AB
Offentligt uppköpserbjudande
26 februari – 26 mars 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 26 februari – 26 mars 2024 För varje (1) aktie i Ayima, oavsett serie, erhålls 0,6 B-aktier i White Pearl. Avrundning sker uppåt till närmaste hela antal vederlagsaktier. Courtage utgår ej.

Ekobot AB (publ)
Företrädesemission
26 februari - 11 mars 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 26 februari - 11 mars 2024 Teckningskurs: 0,60 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ)
Företrädesemission
19 februari - 4 mars 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 19 februari - 4 mars 2024 Teckningskurs: 0,07 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

GRANGEX AB (publ)
Företrädesemission
5 februari - 19 februari 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 5 februari - 19 februari 2024 Teckningskurs: 14 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Ziccum AB
Företrädesemission
31 januari – 14 februari 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 31 januari – 14 februari 2024 Teckningskurs: 6,80 SEK per unit Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)
Vinstandelslån – Teckning & inlösen
Månadsvis

Erbjudandet i sammandrag Teckning av vinstandelslån Teckningstid teckning av vinstandelslån: Månadsvis, sista dag för teckning sju (7) bankdagar innan 1 april 2024 (20 mars 2024).Teckningstid teckning av förtida inlösen: Månadsvis, sista dag för teckning tre (3)...

Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
7 maj 2021 –11 april 2024

Erbjudandet i sammandrag Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på...