Aktuella erbjudanden

C Security Systems AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 20 juni - 4 juli
XAVI Solutionnode AB
Företrädesemission
Teckningstid: 15 juni - 29 juni
Tangiamo Touch Technology AB
Företrädesemission
Teckningstid: 15 juni - 29 juni
Hemcheck Sweden AB
Företrädesemission
Teckningstid: 8 juni - 22 juni
Medfield Diagnostics Aktiebolag
Företrädesemission
Teckningstid: 9 juni - 28 juni 2022
Medimi AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 5
Teckningstid: 19 maj - 2 juni 2022
Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 7 maj 2021 - 11 april 2024
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.