Aktuella erbjudanden

Investment Klimatet i Sverige AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 12 maj - 28 maj 2021
Medfield Diagnostics AB
Företrädesemission
Teckningstid: 10 maj - 24 maj 2021
Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 7 maj 2021 - 11 april 2024
Kancera AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 5 maj - 19 maj 2021
Double Bond Pharmaceutical International AB
Företrädesemission
Teckningstid: 30 april - 14 maj 2021
Amido AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningstid: 1 april - 30 april 2021
Azelio AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 22 i Azelio AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2021
Coala Life AB
Företrädesemission
Teckningstid: 29 december 2020 - 1 juni 2021
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.