Aktuella erbjudanden

Pila Pharma AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 16 juni-29 juni 2021
GIAB Godsinlösen Nordic AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 14 juni - 28 juni 2021
First Venture Sweden AB
Spridningsemission
Teckningstid: 11 juni - 23 juni 2021
Kancera AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 5
Teckningstid: 1 juni - 30 november 2021
Raytelligence AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningstid: 7 juni - 18 juni 2021
Triboron International AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningstid: 1 juni - 15 juni 2021
USWE Sports AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 1 juni - 14 juni 2021
Xpecunia Nordic AB
Spridningsemission
Teckningstid: 31 maj- 9 juni 2021
Göteborgs Nya Bryggeri AB (publ)
Private Placement
Teckningstid: 26 maj - 16 juni 2021
Investment Klimatet i Sverige AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 12 maj - 4 juni 2021
Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 7 maj 2021 - 11 april 2024
Azelio AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 22 i Azelio AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.