Aktuella erbjudanden

Xoma AB
Företrädesemission
Teckningstid: 2 december - 23 december 2022
Mezhlisa Holding AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 30 november - 14 december 2022
Xzero AB (publ)
Spridningsemission
28 november - 12 december 2022
Veg of Lund AB
Företrädesemission
Teckningstid: 24 november - 8 december 2022
Empir Group AB
Företrädesemission
21 november - 5 december 2022
Modvion AB
Företrädesemission
11 november -25 november 2022
Green Apps Technologies International AB (publ)
Företrädesemission
21 november  - 9 december 2022
Monivent AB
Företrädesemission
8 november - 22 november 2022
Medimi AB
Företrädesemission
Teckningstid: 3 november - 18 november 2022
Raytelligence AB
Erbjudande till aktieägarna i Innowearable AB (publ)
Acceptperiod: 31 oktober - 13 november 2022
EyeonID Group AB
Företrädesemission
12 oktober  - 26 oktober 2022
GSM Electric AB
Spridningsemission
26 september - 21 november 2022
Smögen Ale AB
Företrädesemission
15 september - 15 november 2022
Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 7 maj 2021 - 11 april 2024
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.