Aktuella erbjudanden

Motion Display Scandinavia AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 18 oktober - 1 november 2021
Savosolar Oyj
Företrädesemission
Teckningstid: 11 oktober - 25 oktober 2021
FarmPharma AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningstid: 6 oktober - 20 oktober 2021
Newton Nordic AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 6
Teckningstid: 1 oktober - 15 oktober 2021
Kancera AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 5
Teckningstid: 1 juni - 30 november 2021
Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 7 maj 2021 - 11 april 2024
Azelio AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 22 i Azelio AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.