Aqurat Fondkommission AB Logotype

Sveriges största oberoende emissionsinstitut 

Aqurat Fondkommission AB är Sveriges största oberoende emissionsinstitut.
Vi är oberoende från banker, egen aktiehandel och fondförvaltning.
Våra kunder vet att vi aldrig har en egen position eller agenda i en transaktion.

Som ett värdepappersbolag står Aqurat under Finansinspektionens tillsyn. Vi erbjuder företag, noterade såsom onoterade, emissionstjänster och transaktionsrådgivning med hög kvalitet och personlig service.

 

Som emissionsinstitut och kontoförande institut i Euroclear Sweden AB kan vi erbjuda ett brett utbud av emissionsrelaterade tjänster; från den minsta bokningen av en riktad nyemission i Euroclear till omfattande automatiska inlösenförfaranden i noterade företag

 

Aqurat Fondkommission AB är anslutet till Swedsec – branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.

 

Som erfarna rådgivare kan vi även medverka vid planering och genomförande av transaktioner inklusive upprättande av erforderlig dokumentation så som prospekt eller informationsmemorandum i samband med nyemissioner, börsnoteringar, offentliga uppköp, anslutning till Euroclear eller andra bolagshändelser.

gruppbild Aqurat