Aqurat Fondkommission AB Logotype

Sveriges största oberoende emissionsinstitut 

Aqurat Fondkommission AB är Sveriges största oberoende emissionsinstitut.
Vi är oberoende från banker, egen aktiehandel och fondförvaltning.
Våra kunder vet att vi aldrig har en egen position eller agenda i en transaktion.

Aktuella erbjudanden

Miris Holding AB (publ)
Företrädesemission
16 april - 30 april 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 16 april - 30 april 2024 Teckningskurs: 1,40 SEK per unit Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Bluelake Mineral AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 3
15 april - 26 april 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 15 april - 26 april 2024 Teckningskurs: 1,20 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Betalning sker i samband med teckning, senast 26 april 2024.

Gabather AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 5
11 april - 25 april 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 11 april - 25 april 2024 Teckningskurs: 1,30 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Betalning sker i samband med teckning, senast 25 april 2024.

Garpco AB (publ)
IPO - notering på NGM Nordic SME
10 april - 24 april 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 10 april - 24 april 2024 Teckningskurs: 275 SEK per aktie Tilldelning och betalning om teckning via Aqurat: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter...

Hoi Publishing AB (publ)
Företrädesemission
10 april - 24 april 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 10 april - 24 april 2024 Teckningskurs: 0,40 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Hemply Balance Holding AB (publ)
Företrädesemission
4 april - 18 april 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 4 april - 18 april 2024 Teckningskurs: 0,07 SEK per unit Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...