Aqurat Fondkommission AB Logotype

Sveriges största oberoende emissionsinstitut 

Aqurat Fondkommission AB är Sveriges största oberoende emissionsinstitut.
Vi är oberoende från banker, egen aktiehandel och fondförvaltning.
Våra kunder vet att vi aldrig har en egen position eller agenda i en transaktion.

Aktuella erbjudanden

Rightbridge Ventures Group AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2
3 juni - 17 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 3 juni - 17 juni 2024 Teckningskurs: 0,0234 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota....

Ambusol AB (publ)
Spridningsemission
3 juni - 19 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 3 juni - 19 juni 2024 Teckningskurs: 175 SEK per aktie Lägsta teckningspost: 60 aktier, motsvarande 10 500 SEK. Därefter multiplar om 10 aktier, motsvarande 1 750 SEK Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas...

Acuvi AB (publ)
Företrädesemission
5 juni - 20 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 5 juni - 20 juni 2024 Teckningskurs: 13 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Villkor i...

NanoEcho AB
IPO - notering på First North
29 maj - 14 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 29 maj - 14 juni 2024 Teckningskurs: 0,40 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Övrigt: Minsta teckningspost är 15 000 aktier motsvarande 6000 SEK och...

SOZAP AB (publ)
Företrädesemission
23 maj - 7 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 23 maj - 7 juni 2024 Teckningskurs: 0,75 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Villkor i...

Lipigon Pharmaceuticals AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 3
23 maj - 7 juni 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 23 maj - 7 juni 2024 Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Villkor i...