Aqurat Fondkommission AB Logotype

Sveriges största oberoende emissionsinstitut 

Aqurat Fondkommission AB är Sveriges största oberoende emissionsinstitut.
Vi är oberoende från banker, egen aktiehandel och fondförvaltning.
Våra kunder vet att vi aldrig har en egen position eller agenda i en transaktion.

Aktuella erbjudanden

Gabather AB (publ)
Företrädesemission
6 december - 20 december 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 6 december - 20 december 2023 Teckningskurs: 3,90 SEK per unit Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Qbrick AB (publ)
Företrädesemission
7 december - 21 december 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 7 december - 21 december 2023 Teckningskurs: 0,25 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Lipigon Pharmaceuticals AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2
4 december - 15 december 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 4 december - 15 december 2023 Teckningskurs: 0,30 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Betalning sker i samband med teckning, senast 15 december 2023.

Ovzon AB (publ)
Företrädesemission
22 november - 6 december 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 22 november - 6 december 2023 Teckningskurs: 4,50 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Northern CapSek Ventures AB
Företrädesemission
25 oktober - 8 november 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 25 oktober - 8 november Teckningskurs: 0,45 SEK per unit Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

XO Sweden Wines & Spirits AB (Skånska Spritfabriken)
Spridningsemission
15 september 2023 - 2 januari 2024

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 15 september 2023 - 2 januari 2024 Teckningskurs: 125 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...