Aqurat Fondkommission AB Logotype

Sveriges största oberoende emissionsinstitut 

Aqurat Fondkommission AB är Sveriges största oberoende emissionsinstitut.
Vi är oberoende från banker, corporate finance, egen aktiehandel och fondförvaltning.
Våra kunder vet att vi aldrig har en egen position eller agenda i en transaktion.

Aktuella erbjudanden

XO Sweden Wines & Spirits AB (Skånska Spritfabriken)
Spridningsemission
15 september - 30 oktober 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 15 september - 30 oktober 2023 Teckningskurs: 125 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Green Apps Technologies International AB (publ)
Företrädesemission
13 september - 27 september 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 13 september - 27 september 2023 Teckningskurs: 0,20 SEK per unit, motsvarande 0,016666667 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske...

Invent Medic Sweden AB
Företrädesemission
12 september - 26 september 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 12 september - 26 september 2023 Teckningskurs: 0,70 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

EasyFill AB (publ)
Företrädesemission
11 september - 25 september 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 11 september - 25 september 2023 Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Empir Group AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO4 B
1 september - 30 september 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 1 september - 30 september 2023 Teckningskurs: 7,01 SEK per B-aktie Tilldelning och betalning: Betalning sker i samband med teckning, senast 30 september 2023.

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO10
25 augusti - 8 september 2023

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 25 augusti - 8 september 2023 Teckningskurs: 0,33 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Betalning sker i samband med teckning, senast 8 september 2023.