Aqurat Fondkommission AB

Org.nr 556736-0515

Postadress
Box 7461
103 92 Stockholm

Besöksadress
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm

Ekonomiavdelning
Hanna Björkman
Ekonomiansvarig
Tel direkt: 070-865 64 19
E-post: hanna@unitedaccountants.se

Backoffice
Tel 08-684 05 800 (växel)
Fax 08-684 05 801
E-post: info@aqurat.se

Aqurats växel har följande öppettider: 09.00-11.30, 13.00-17.00.

Carl Norén
VD
Tel direkt: 08-684 05 809
Mobil: 070-999 85 58
E-post: carl.noren@aqurat.se

Stefan Årstein
Senior projektledare
Tel direkt: 08-684 05 805
Mobil: 070-324 01 84
E-post: stefan.arstein@aqurat.se

Johan Mjöberg
Senior projektledare och vice VD
Tel direkt: 08-684 05 806
Mobil: 070-957 10 90
E-post: johan.mjoberg@aqurat.se

Katja Sjöstedt
Projektledare
Tel direkt: 08-684 05 803
Mobil: 073-595 20 08
E-post: katja.sjostedt@aqurat.se

Klagomål

Om du är missnöjd med Aqurat är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Klagomål kan ställas skriftligen till Aqurats klagomålsansvarige på den adress som anges nedan. Det går även bra att maila, skriv då ”klagomål” i ämnesraden.

Aqurat Fondkommission AB
“Klagomål”
Box 7461
103 92 Stockholm
info@aqurat.se

Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud på Aqurat är Carl Norén som nås på kontaktuppgifter enligt ovan.

Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.