Aqurat Fondkommission AB

Org.nr 556736-0515

Postadress
Box 7461
103 92 Stockholm

Besöksadress
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm

Ekonomiavdelning
Hanna Björkman
Ekonomiansvarig
Tel direkt: 070-865 64 19

Backoffice
Tel 08-684 05 800 (växel)
Fax 08-684 05 801
E-post: info@aqurat.se

Aqurats växel har följande öppettider: 09:00 – 17:30

Johan Schilow
VD
Tel direkt: 08-684 058 11
E-post: johan.schilow@aqurat.se

Henric Malm
Projektledare
Tel direkt: 08-684 058 05
E-post: henric.malm@aqurat.se

Johanna Garpenlöv
Projektledare/Backoffice
Tel direkt: 08-684 058 04
E-post: johanna.garpenlov@aqurat.se

Karin Ekström
Projektledare/Backoffice
Tel direkt: 08-684 058 16
E-post: karin.ekstrom@aqurat.se

Moa Dunfalk
Backoffice
Tel direkt: 08-684 058 12
E-post: moa.dunfalk@aqurat.se

Michaela Lundström
Backoffice
Tel direkt: 08-684 058 13
E-post: michaela.lundstrom@aqurat.se

 

Klagomål

Om du är missnöjd med Aqurat är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Klagomål kan ställas skriftligen till Aqurats klagomålsansvarige på den adress som anges nedan. Det går även bra att maila, skriv då ”klagomål” i ämnesraden.

Aqurat Fondkommission AB
“Klagomål”
Box 7461
103 92 Stockholm
info@aqurat.se

Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud på Aqurat är Johan Schilow som nås på kontaktuppgifter enligt ovan.

Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.