Aqurat Fondkommission AB Logotype
Moment Group AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag


Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln.

För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 3 som du förvarar på en depå, ISK eller KF ska du vända dig till din bank eller förvaltare för att få information om hur teckningen ska gå till. Notera att teckning av TO 3 förutsätter att banken/förvaltaren kontaktas i god tid innan sista anmälningsdag.

Anmälningar om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption TO 3 kommer att behandlas efter respektive datum nedan. Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter nedanstående datum omvandlas till aktier.

Det är bolagets önskemål att konvertering av teckningsoptioner till aktier skall försöka hållas till fyra perioder per år (förutom under 2024 då konvertering kan ske under två perioder). Begränsningen i antalet perioder är i syfte att hålla nere såväl kostnader som administration kopplade till respektive emission samt att underlätta för optionsinnehavarna genom en tydlig och effektiv process.

Perioderna infaller efter att respektive delårsrapport/bokslutskommuniké har publicerats och varje period är 14 dagar lång (se nedan).

Konverteringsperioder maj 2021 till och med april 2024

7 maj – 21 maj 2021
2 augusti – 16 augusti 2021
1 november – 15 november 2021
14 februari – 28 februari 2022
2 maj – 16 maj 2022
1 augusti – 15 augusti 2022
31 oktober – 14 november 2022
13 februari – 27 februari 2023
1 maj – 15 maj 2023 – perioden annullerad med anledning av förslaget om sammanläggning av aktier inför årsstämman 2023.
31 juli – 14 augusti 2023
30 oktober – 13 november 2023
12 februari – 26 februari 2024
16 april – 11 april 2024

Kort om bolaget

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter runt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har under ett pandemifritt år runt 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Falkenberg.