Information till tecknare

Att teckna aktier i en nyemission innebär alltid en risk. Det är därför av högsta vikt att ta del av all den information som det emitterande bolaget ger ut i samband med erbjudandet. Det är även viktigt att ta reda på information om det finansiella instrument som erbjudandet avser. Aqurat gör ingen bedömning av de finansiella instrument som ges ut i samband med ett erbjudande, eller om det utgör en lämplig investering för den enskilde kunden.

Publik nyemission

 • Läs igenom allt material som det emitterande bolaget gett ut i samband med erbjudandet.
 • Fyll i en anmälningssedel och skicka, faxa eller maila denna till oss.
 • Om du erhåller tilldelning i emissionen skickas en avräkningsnota till angiven adress.
 • Betala tilldelade aktier enligt instruktioner på avräkningsnotan. Betala i tid, risken finns annars att tilldelningen tillfaller någon annan.
 • När emissionen registrerats hos Bolagsverket levereras aktierna till ditt VP-konto eller depå (enligt angivna uppgifter på anmälningssedeln).

Företrädesemission

 • Läs igenom allt material som det emitterande bolaget gett ut i samband med erbjudandet.
 • Aktieägare som har innehav på VP-konto får en förtryckt emissionsredovisning, vanligtvis tillsammans med ytterligare material. Aktieägare med innehav registrerat på en depå får information från sin förvaltare.
 • Om samtliga teckningsrätter önskas utnyttjas för teckning skall VP-kontohavare använda den förtryckta emissionsredovisningen som underlag. Depåinnehavare meddelar sin förvaltare hur mycket som önskas tecknas.
 • Om ett annat antal teckningsrätter önskas utnyttjas skall anmälningssedeln “Särskild anmälningssedel” användas istället för emissionsredovisningen. (Gäller endast VP-kontohavare)
 • Som bevis på att vi mottagit din inbetalning bokas teckningsrätterna bort och BTA (”Betald Tecknad Aktie”) registreras på VP-kontot.
 • I de flesta emissionerna finns det även utrymme att ansöka om att teckna ytterligare aktier. I det fall detta önskas används anmälningssedeln “Teckning utan stöd av teckningsrätter”. (Gäller både VP-konto och depåinnehavare samt ej tidigare aktieägare)
 • Efter teckningstidens utgång sammanställs hur många teckningsrätter som finns kvar för teckning utan företräde och en tilldelning görs i enlighet med bolagets beslut.
 • Betala tilldelade aktier enligt instruktioner på avräkningsnotan. Betala i tid, risken finns annars att tilldelningen tillfaller någon annan.

Läs mer här >>

Samtliga uppgifter som rör enskilda ärenden behandlas konfidentiellt i enlighet med gällande branschregler. Personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av Aqurat för förberedelse och administration av uppdrag och tillhörande tjänster samt för fullgörande av Aqurats rättsliga skyldigheter.

Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.