Aqurat Fondkommission AB Logotype

CarryGenes Therapeutics AB

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 8 juli – 29 juli 2024 Teckningskurs: 170 SEK per unit, motsvarande 85 SEK per aktie Villkor: Varje unit består av två (2) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO 1) Tilldelning och...

ProstaLund AB

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 13 juni – 27 juni 2024 Teckningskurs: 3 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter...

NanoEcho AB

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 29 maj – 12 juli 2024 Teckningskurs: 0,14 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Övrigt: Minsta teckningspost är 42 858 aktier och därefter sker...