Aqurat Fondkommission AB Logotype

Invent Medic Sweden AB

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 12 september – 26 september 2023 Teckningskurs: 0,70 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande...

EasyFill AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 11 september – 25 september 2023 Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande...