Aqurat Fondkommission AB Logotype

Ekobot AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 26 februari – 11 mars 2024 Teckningskurs: 0,60 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

GRANGEX AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 5 februari – 19 februari 2024 Teckningskurs: 14 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Ziccum AB

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 31 januari – 14 februari 2024 Teckningskurs: 6,80 SEK per unit Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckning av vinstandelslån Teckningstid teckning av vinstandelslån: Månadsvis, sista dag för teckning sju (7) bankdagar innan 1 april 2024 (20 mars 2024).Teckningstid teckning av förtida inlösen: Månadsvis, sista dag för teckning tre (3)...