Aqurat Fondkommission AB Logotype

Hemply Balance Holding AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 17 augusti – 31 augusti 2023, kl 15:00 Teckningskurs: 3,43 SEK per unit Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

H&D Wireless AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 14 augusti – 28 augusti 2023 Teckningskurs: 0,10 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Simris Group AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 2 augusti – 16 augusti 2023, kl 15:00 Teckningskurs: 0,27 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

TEQCool AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 8 juni – 10 juli 2023 Teckningskurs: 0,17 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...