Aqurat Fondkommission AB Logotype

Ekobot AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 26 februari – 11 mars 2024 Teckningskurs: 0,60 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

GRANGEX AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 5 februari – 19 februari 2024 Teckningskurs: 14 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Ziccum AB

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 31 januari – 14 februari 2024 Teckningskurs: 6,80 SEK per unit Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Ovzon AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 22 november – 6 december 2023 Teckningskurs: 4,50 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...