Aqurat Fondkommission AB Logotype

ProstaLund AB

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 13 juni – 27 juni 2024 Teckningskurs: 3 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter...

NanoEcho AB

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 29 maj – 12 juli 2024 Teckningskurs: 0,14 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Övrigt: Minsta teckningspost är 42 858 aktier och därefter sker...

Jumpgate AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 22 maj – 5 juni 2024 Teckningskurs: 0,06 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota....