Aqurat Fondkommission AB Logotype

Ovzon AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 22 november – 6 december 2023 Teckningskurs: 4,50 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Flat Capital AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 14 augusti – 29 augusti 2023 Teckningskurs: 9,00 SEK per B-aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Transfer group AB

Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 21 mars 2023 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB, för Bolagets räkning, förda aktieboken kommer att erhålla en teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två...

XO Sweden Wines & Spirits AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 125,00 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Årsredovisning...