Aqurat Fondkommission AB Logotype

Ovzon AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 22 november – 6 december 2023 Teckningskurs: 4,50 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Diamyd Medical AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 17 oktober – 31 oktober 2023 Teckningskurs: 8,50 SEK per unit Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Pricer AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 14 augusti – 28 augusti 2023 Teckningskurs: 5,50 SEK per B-aktie Tilldelning och betalning (om teckning utan företräde): Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre...

Flat Capital AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 14 augusti – 29 augusti 2023 Teckningskurs: 9,00 SEK per B-aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...