Aqurat Fondkommission AB Logotype

Hoylu AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 0,10 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota.

Qlife Holding AB

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 11-25 april 2023, kl 15:00 Teckningskurs: 0,10 SEK per unit Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Lipigon Pharmaceuticals AB

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 5 april – 24 april 2023, kl 15:00 Teckningskurs: 3,50 SEK per unit Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...

Transfer group AB

Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 21 mars 2023 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB, för Bolagets räkning, förda aktieboken kommer att erhålla en teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två...

Kiliaro AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 5 april – 19 april 2023 Teckningskurs: 1,35 SEK per aktie Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av...